MÜTEFEKKİR OKUMALARI

MEDENİYET TASAVVURU GENÇLİĞİ

MÜTEFEKKİR OKUMALARI

Mütefekkir Okumaları üniversite öğrencileri ve mezunlarına hitap eder, katılımcılarda bu hususiyet aranır.

Sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel konular çerçevesinde belirlenecek okuma listeleri takip edilecektir.

İki haftada bir olacak şekilde yapılacaktır. Toplantı süresi 2 saattir.

İlk buluşma derneğimizde;

Erkekler için 21 Ekim 2017 Cumartesi saat 15.00’da

Hanımlar için 22 Ekim 2017 Pazar saat 14.00

Konu başlıkları ve metodoloji ilk buluşmada belirlenecektir.

Önerilebilecek konular:

•Türkiye Siyasi Tarihi (Osmanlı Modernleşmesi ile başlayıp, Tanzimat Dönemi, Tek Parti Dönemi ve Çok Partili Dönem olarak tarihsel bir okuma yapılabilir.)

•Türkiye'de Düşünce ve Zihniyet ( Tarihsel gelişmelere bağlı kalarak kavram bazlı okumalar yapılabilir. (Osmanlı modernleşmesi, Türkiye'de Muhafazakarlık, İslamcılık, Milliyetçilik, Liberalizm, Sosyalizm gibi ana konu başlıkları çerçevesinde zihniyet okuması yapılabilir.)

•Kişi Bazlı Okumalar ( Öncü kişiler seçilerek kitapları okunur. Cemil Meriç, Nurettin Topçu vs.)

Önerilebilecek Metodoloji:

Katılımcılara okuyacakları metinler bildirilir ve yuvarlak masa toplantısı şeklinde yapılacak buluşmalarda tartışma zemini oluşturulur. Okuma metinlerinden çıkarılacak ana kavramlar not edilir. Katılımcılardan ana kavramları kullanarak yazacakları bir metin istenir.

•Belirlenecek okuma listesindeki metinleri sunum şeklinde yapacak 2 kişi belirlenir. İlk 45 dakikası 1. sunum, 15 dakika ara ve 45 dakika 2. sunum olmak üzere  toplantı gerçekleştirilir. Sunumların interaktif olması sağlanır, katılımcıların aktif katılımı beklenir. Her sunum sonunda ana kavramlar not edilir ve her katılımcıdan bu ana kavramlar çerçevesinde yazacakları bir metin istenir.

18 Ekim 2017